Δύναμη Ελπίδας Ζάκυνθος Τσουρουνάκης Γιώργος Υποψήφιος Δήμαρχος
Δύναμη Ελπίδας Ζάκυνθος Τσουρουνάκης Γιώργος Υποψήφιος Δήμαρχος

ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ

Δύναμη Ελπίδας Ζάκυνθος Τσουρουνάκης Γιώργος Υποψήφιος Δήμαρχος

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Δεσμευόμαστε για μία Ζάκυνθο καθαρή και όμορφη μέσω της επαναθεμελίωσης της ανακύκλωσης στην πηγή, με κατάλληλη οργάνωση και παροχή κινήτρων στους πολίτες. Η εξασφάλιση καθημερινής, απρόσκοπτης, συστηματικής και πλήρους αποκομιδής όλων των απορριμμάτων είναι ακόμη μία δέσμευση η οποία αποτελεί και ζήτημα ύψιστης προτεραιότητας για τον συνδυασμό μας.
Δύναμη Ελπίδας Ζάκυνθος Τσουρουνάκης Γιώργος Υποψήφιος Δήμαρχος

ΥΔΡΕΥΣΗ

Σε συνεργασία με τους επιστήμονες και με σεβασμό στο περιβάλλον, εφαρμόζοντας ένα πλέγμα συνδυαστικών δράσεων, θα δώσουμε ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ, εξασφαλίζοντας καθολική πρόσβαση των κατοίκων στο δίκτυο ύδρευσης, με καθαρό και πόσιμο νερό για όλους. Στόχος μας η συνεχής ροή νερού στο υπάρχον δίκτυο εντός του πρώτου 6μήνου της θητείας μας. Δέσμευσή μας μια νέα δίκαιη κοινωνική πολιτική, με ανθρώπινο πρόσωπο και αρωγή των ευαίσθητων νοικοκυριών.
Δύναμη Ελπίδας Ζάκυνθος Τσουρουνάκης Γιώργος Υποψήφιος Δήμαρχος

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Το πρόβλημα της αποχέτευσης στη Ζάκυνθο είναι διαχρονικό, απειλεί την υγεία κατοίκων και επισκεπτών και, δυστυχώς, δυσφημεί τον τόπο μας. Ο συνδυασμός μας έχει έτοιμη τη μελέτη που θα φέρει τη λύση στο πρόβλημα αυτό και αποτελεί δέσμευσή μας η συνολική αντιμετώπιση του αποχετευτικού προβλήματος της Ζακύνθου. Η διασφάλιση πρόσβασης σε ποιοτική ύδρευση και αποχέτευση για όλους αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα.

ΒΙΩΣΙΜΗ ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Η πόλη της Ζακύνθου, και το πώς θα γίνει πιο φιλική σε κατοίκους και επισκέπτες, είναι ένα μεγάλο στοίχημα, το οποίο θα κερδίσουμε μέσω δραστικών παρεμβάσεων αναφορικά με την αμυντική θωράκιση της Ζακύνθου και την αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων του κυκλοφοριακού και της στάθμευσης. Στόχος μας είναι η βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών.
Δύναμη Ελπίδας Ζάκυνθος Τσουρουνάκης Γιώργος Υποψήφιος Δήμαρχος

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ του ΔΗΜΟΥ

Θέλουμε να φτιάξουμε έναν Δήμο, ο οποίος θα είναι στο πλευρό των δημοτών, θα είναι σε θέση να αφουγκράζεται τα προβλήματα και τις ανησυχίες της κοινωνίας και να δίνει άμεσες λύσεις στα προβλήματα της. Και αυτό θα το πετύχουμε με την ορθή στελέχωση του Δήμου Ζακύνθου, που θα ενισχυθεί με νέες «θέσεις-κλειδιά» στη λειτουργία του, ενώ στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης των αποφάσεων θα προστεθούν νέοι θεσμοί.
Δύναμη Ελπίδας Ζάκυνθος Τσουρουνάκης Γιώργος Υποψήφιος Δήμαρχος

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Το οικονομικό μας πρόγραμμα, το οποίο έχει ως βασικό στόχο την αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήματος του μέσου Ζακυνθινού, βασίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες: Τη στήριξη της τοπικής παραγωγής και την αναβάθμιση του τουριστικού μας προϊόντος. Στόχοι μας είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με αξιοπρεπείς μισθούς, η προώθηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς και η καλύτερη απόδοση μέσω της τεχνολογικής αναβάθμισης και της καινοτομίας.
Δύναμη Ελπίδας Ζάκυνθος Τσουρουνάκης Γιώργος Υποψήφιος Δήμαρχος

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ

Βασικός στόχος μας είναι ο εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών που προσφέρει ο Δήμος Ζακύνθου και η μετάβαση του στη ψηφιακή εποχή. Η μετάβαση αυτή θα φέρει εξάλειψη της γραφειοκρατίας και αξιοποίηση της καινοτομίας προς όφελος των πολιτών. Παράλληλα, θα αντιμετωπίσουμε και τις ψηφιακές ανισότητες αφού θέλουμε τους μεγαλύτερους ανθρώπους του νησιού μας εξοικειωμένους με τις νέες τεχνολογίες.
Δύναμη Ελπίδας Ζάκυνθος Τσουρουνάκης Γιώργος Υποψήφιος Δήμαρχος

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οι πρωταρχικοί περιβαλλοντικοί μας στόχοι είναι η μείωση του κατά κεφαλήν περιβαλλοντικού αντικτύπου και η αύξηση του ποσοστού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα της Ζακύνθου. Δεσμευόμαστε για τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, την πράσινη ανάπλαση, την αποκατάσταση και βιώσιμη χρήση οικοσυστημάτων, την καταπολέμηση της ερημοποίησης και την προστασία της γης από ξηρασία και πλημμύρες.
Δύναμη Ελπίδας Ζάκυνθος Τσουρουνάκης Γιώργος Υποψήφιος Δήμαρχος

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Ζάκυνθος είναι παγκοσμίως γνωστή για την πλούσια πολιτιστική της κληρονομιά και είναι ξεκάθαρο χρέος μας να στηρίξουμε, να αναδείξουμε και να προβάλουμε τον πολιτισμό του τόπου μας. Με πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, κοστολογημένες και υλοποιήσιμες, θα επιτύχουμε έναν βασικό στόχο του προγράμματος μας, που είναι η προστασία και η διαφύλαξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
Δύναμη Ελπίδας Ζάκυνθος Τσουρουνάκης Γιώργος Υποψήφιος Δήμαρχος

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

Ο Δήμος Ζακύνθου θα γίνει επιτέλους ένας Δήμος με κοινωνικό πρόσωπο. Στόχοι μας είναι η εξασφάλιση πόρων για την εφαρμογή προγραμμάτων κατά της φτώχειας και η μείωση των ανισοτήτων ενώ δεσμευόμαστε για την προστασία των ευάλωτων ομάδων και την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους. Οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με ειδικές ανάγκες θα έχουν τη μέγιστη δυνατή συμπαράσταση από τον Δήμο. Παράλληλα, θα ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας σχετικά με τα δεσποζόμενα ζώα.
Δύναμη Ελπίδας Ζάκυνθος Τσουρουνάκης Γιώργος Υποψήφιος Δήμαρχος

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Τα παιδιά μας είναι το μέλλον μας και η διασφάλιση απρόσκοπτης και ποιοτικής εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι αδιαπραγμάτευτη. Η μείωση του ποσοστού των νέων που δεν μορφώνονται, η ελεύθερη και ποιοτική πρόσβαση στα σχολεία για όλα τα παιδιά εξυπηρετεί την αναβάθμιση του επιπέδου ζωής στο νησί, την κοινωνική ευημερία, τη μείωση όλων των μορφών βίας και την εξάλειψη των διακρίσεων και κάθε μορφής ρατσισμού.
Δύναμη Ελπίδας Ζάκυνθος Τσουρουνάκης Γιώργος Υποψήφιος Δήμαρχος

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Έχουμε εντάξει στο πρόγραμμά μας συγκεκριμένα μέτρα που έχουν στόχο τη στήριξη του αθλητισμού στο νησί και τη δυνατότητα των πολιτών να ασκούνται. Ο στόχος της διασφάλισης υγιούς ζωής και της προώθησης της καλής υγείας για όλες και όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας, είναι πρωταρχικός για μια κοινωνία που θέλει να προοδεύσει.